IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Warsztaty z Geografii Turyzmu
Konwersatorium Wiedzy
o Mieście
Warsztaty z Geografii Turyzmu - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Warsztaty z Geografii Turyzmu 2017

18.09.2017
XXXIII Seminarium Terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, Łódź, Spała, 21-23 września 2017 r.


PROGRAM WARSZTATÓW(plik pdf)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. tym razem rozpocznie się ono w Łodzi, a będzie kontynuowane w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim.
Konferencja będzie poświęcona wykorzystaniu badań naukowych w dydaktyce i praktyce turystyki. Tematyka spotkania nawiązuje do jubileuszu czterdziestolecia kształcenia z zakresu turystyki na Uniwersytecie Łódzkim. Proponujemy następujące zagadnienia:
• tradycje kształcenia w zakresie turystyki w danym ośrodku,
• dorobek naukowo-badawczy z zakresu turystyki w rożnych ośrodkach naukowo- dydaktycznych i jego wykorzystania w dydaktyce oraz praktyce,
• dostosowanie badań naukowych nad turystyką do potrzeb dydaktyki i praktyki,
• przykłady wykorzystania wyników własnych badań naukowych w programach zajęć dydaktycznych oraz możliwości ich aplikowania.
Program tegorocznego seminarium obejmuje dwie części. Pierwsza część odbędzie się 21 września 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w nowej auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego. Będzie ona związana z obchodzonym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ jubileuszem czterdziestu lat kształcenia dla potrzeb turystyki. Sesja łódzka zostanie zakończona zwiedzaniem Nowego Centrum Łodzi. Druga część seminarium odbędzie się w Spale w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie ona nawiązywała do tradycji „Warsztatów z geografii turyzmu” podczas których prezentowane są wyniki aktualnych badań związanych z turystyką. Ponadto w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium i wyrażamy nadzieję na zainteresowanie jego tematem.

Komunikat 1 (plik pdf)

Karta zgłoszeniowa (plik pdf)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego