Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrJaniak
Imię: Małgorzata
NazwiskoJaniak
Stanowisko:Asystent
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:malgorzata.janiak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 66
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4099-0224
Problematyka badawcza:
Lista publikacji:2018

Janiak M., 2018, Waloryzacja najpopularniejszych portali rezerwacyjnych z punktu widzenia użyteczności konsumenckiej i naukowej, [w:] Turyzm/Tourism, Vol. 28 No. 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101-109, ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Ambrozik M., 2018, Tereny wypoczynkowe dużego miasta. Przykład Łodzi, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 29-41 ISBN 978-83-61695-47-9

2016

Ambrozik M., 2016, Grupy organizujące zwiedzanie miasta, ich motywy i role jako popularyzatorów turystyki i rekreacji – przykład Łodzi, [w:] Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, s. 165-176, ISBN 978-83-8088-293-5

Ambrozik M., 2016, Preferencje przestrzenne w wyjazdach turystycznych młodzieży licealnej małego miasta. Przykład uczniów I LO w Koluszkach, [w:] Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki, Sokołowski D., Tomczykowska P. (red.),, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 49-62, ISBN 978-83-231-3564-7

Ambrozik M., 2016, Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, [w:] Turyzm/Tourism, Vol. 26 No. 2 (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69-75, ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo