Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrNogala
Imię: Dominik
NazwiskoNogala
Stanowisko:Asystent
Pokój1F
Konsultacje:
E - mail:dominik.nogaa@geo.uni.lodz.pl
Telefon:
Strona naukowa:Researchgate: Dominik Nogala
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-0341-6840
Problematyka badawcza:rynek nieruchomości, urbanizacja, gospodarka przestrzenna.
Lista publikacji:2019

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo