Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Włodarczyk
Imię: Bogdan
NazwiskoWłodarczyk
Stanowisko:Profesor UŁ
Dziekan WNG UŁ
Dyrektor Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Pokój109K
Konsultacje:
E - mail:bogdan.wlodarczyk@ge.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 60
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4744-5886
Problematyka badawcza:Geografia turyzmu (przestrzeń turystyczna, globalne problemy turystyki, ruch turystyczny), geografia hotelarstwa. Autor monografii naukowych m.in.: „Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej”, „Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju”. Współautor podręczników akademickich „Hotelarstwo – podstawowe wiadomości”, „Hotelarstwo – organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych”, „Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie” (także wersja w języku rosyjskim). Współautor dwóch wydań przewodnika turystycznego po Górach Świętokrzyskich. W wolnych chwilach turysta górski i rowerowy.
Lista publikacji:2020

Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, 35 lat czasopisma Turyzm/Tourism = 35 years of the Turyzm/Tourism journal, Turyzm/Tourism 2020, T. 30, Nr. 2, s. 7-10, ISSN:0867-5856, e-ISSN: 2080-6922

Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Magister Elżbieta Paradowska – sekretarz i redaktor językowy czasopisma Turyzm/Tourism w latach 1985–2020 , Turyzm/Tourism 2020, T. 30, Nr. 2, s. 11-12, ISSN:0867-5856, e-ISSN: 2080-6922

Katarzyna Smyk, Bogdan Włodarczyk, Arkadiusz Jełowicki, Od badań terenowych do rekomendacji - spycimierska praktyka ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego = From field research to recommendations - Spycimierz practice of safeguarding intangible cultural heritage [w] Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony = Flower carpets tradition for Corpus Christi procession in Spycimierz - research, report and recommendations for the safeguarding plan, Seria Spycimierska T.1, s. 13-34, ISBN: 978-83-958812-0-6, Uniejów – Wrocław 2020 , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Marzena Makowska-Iskierka, Ewa Szafrańska, Bogdan Włodarczyk, Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 2018-2019 = Spatial and social aspects of the feast of Corpus Christi in Spycimierz in 2018-2019 [w] Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony = Flower carpets tradition for Corpus Christi procession in Spycimierz - research, report and recommendations for the safeguarding plan, Seria Spycimierska T.1, s. 71-97, ISBN: 978-83-958812-0-6, Uniejów – Wrocław 2020 , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Jolanta Wojciechowska, Bogdan Włodarczyk, Przestrzeń sacrum i profanum w trakcie uroczystości Bożego Ciała = The sacred and profane space on the feast of Corpus Christi in Spycimierz [w] Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony = Flower carpets tradition for Corpus Christi procession in Spycimierz - research, report and recommendations for the safeguarding plan, Seria Spycimierska T.1, s. 99-113, ISBN: 978-83-958812-0-6, Uniejów – Wrocław 2020 , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

2019

Jolanta Latosińska, Bogdan Włodarczyk, Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej Spały w świetle miar centrograficznych = Development of accommodation and gastronomic facilities in Spała in the light of centrographic measures, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio B, 2019, Vol. 74, s. 133-162, ISSN:0137-1983, e-ISSN: 2083-3601

Bogdan Włodarczyk, Michał Duda, The role of the novel in shaping a city's image and its choice as a tourist destination: The case of Łódź, Moravian Geographical Reports, 2019, Vol. 27, Iss. 1, p. 41-53, ISSN:1210-8812, e-ISSN: 2199-6202

Bogdan Włodarczyk, Zarys rozwoju turystyki w regionie łódzkim = Outline of tourism development in the Łódź region, Acta Geographica Lodziensia, 2019, T. 109, s. 145-161, ISSN:0065-1249, e-ISSN: 2451-0319

Bogdan Włodarczyk, Powiat tomaszowski, [w] Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wydawnictwo PTTK Kraj, s. 196-207, ISBN: 97-883-7005-616-2

2018

Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk, Hotelarstwo. Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, s. 413, ISBN: 978-83-208-2292-2, Warszawa 2018, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Tomasz Napierała, Bogdan Włodarczyk, Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [w] Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 139-148, Łódź 2018 , Uniwersytet Łódzki

Jolanta Wojciechowska, Anita Wolaniuk, Bogdan Włodarczyk, Profesor Stanisław Liszewski (1940-2016), Folia Turistica, 2018, Nr 48, s. 283-287, ISSN:0867-3888, e-ISSN: 2353-5962

2017

Miasto i turystyka. Wybór prac, pod redakcja B. Włodarczyka, 420 s, ISBN: 978-83-63418-00-7, Łódź 2017 , Uniwersytet Łódzki

Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, pod redakcją B. Włodarczyka,s.176, ISBN: 978-83-63418-04-5, Łódź 2017 , Uniwersytet Łódzki

Bogdan Włodarczyk, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku [w] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, s. 21-42, ISBN: 978-83-63418-04-5, Łódź 2017 , Uniwersytet Łódzki

Joanna Kowalczyk-Anioł, Bogdan Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu = Tourism space as space of conflict, Prace i Studia Geograficzne, 2017, T.62 Z. 2, s. 53-72, ISSN:0208-4589, e-ISSN: 2543-7313

2016

Bogdan Włodarczyk, Człowiek w przestrzeni turystycznej [w] Człowiek w turystyce. Role, zachowania, potrzeby, Warsztaty z Geografii Turyzmu nr 7, s. 9-32, ISBN: 978-83-8088-293-5, Łódź 2016 , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bogdan Włodarczyk, Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych - wybrane przykłady= Łódź as an arena of grande sport events: selected examples, , Turyzm/Tourism , 2016, T. 26 z. 1, s. 51-62, ISSN: 0867-5856, e-ISSN: 2080-6922

Bogdan Włodarczyk, Leszek Butowski, Miary rozwoju przestrzeni turystycznej = Measurements for Tourist Space Development, Folia Turistica, 2016, Nr 41, s. 261-282, ISSN:0867-3888, e-ISSN: 2353-5962

Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Wczoraj, dziś i jutro krajoznawstwa [w] Współczesne oblicza krajoznawstwa, s. 9-27, ISBN: 978-83-7005-595-0, Warszawa 2016 , Wydawnictwo PTTK

2015

Bogdan Włodarczyk, Badania konsumentów usług turystycznych w regionach - studia przypadków [w] Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, s. 153-169, ISBN: 978-83-7336-360-1, Warszawa 2015, Polska Organizacja Turystyczna

Jolanta Latosińska, Bogdan Włodarczyk, Badania turystyczno-kulturalnego wykorzystania zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji [w] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu 6 , s. 75-100, ISBN: 978-83-7969-831-8, Łódź 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bogdan Włodarczyk, Izabella Węgielnik, Badania wpływu inwestycji turystycznych w Uniejowie na jakość życia mieszkańców [w] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu 6, s. 207-230, ISBN: 978-83-7969-831-8, Łódź 2015 , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji w turystyce [w] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, s. 39-52, ISBN: 978-83-7005-586-8, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Andrzej Stasiak, Krzysztof Kołodziejczyk, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Marek Wysocki, Alina Zajadacz, Dostępność szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 413-449, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015, Wydawnictwo PTTK

Bogdan Włodarczyk, Mariola Milewska, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, s.344, ISBN: 978-83-208-2183-3, Warszawa 2015 , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Bogdan Włodarczyk, Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi = Hotels in Łódź city space, , Turyzm/Tourism 2015 T. 25 z. 2, s. 63-75, ISSN: 0867-5856, e-ISSN: 2080-6922

Bogdan Włodarczyk, Teresa Buczak, Ewa Dziedzic, Teresa Skalska, Piotr Zmyślony, Podstawowe definicje [w] Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, s. 21-28, ISBN: 978-83-7336-360-1, Warszawa 2015 , Polska Organizacja Turystyczna

Ewa Szafrańska, Bogdan Włodarczyk, Ewa Dziedzic, Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie [w] Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, s. 51-64, ISBN: 978-83-7336-360-1, Warszawa 2015, Polska Organizacja Turystyczna

Andrzej Stasiak, Jerzy Kapłon, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Rozwój znakowanych szlaków turystycznych w Polsce [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 11-58, ISBN: 978-83-7005-586-2, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Andrzej Stasiak, Marta Kucharska, Mateusz Rogowski, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Szlak jako produkt turystyczny [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 371-411, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Bogdan Włodarczyk, Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Szlaki turystyczne w Europie [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 59-95, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Zagospodarowywanie szlaków turystycznych [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 245-264, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Bogdan Włodarczyk, Teresa Buczak, Ewa Dziedzic, Wacława Kraśniewska, Teresa Skalska, Piotr Zmyślony, Zalecane klasyfikacje, [w] Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, s. 29-50, ISBN: 978-83-7336-360-1, Warszawa 2015 , Polska Organizacja Turystyczna

Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Zarządzanie szlakami turystycznymi [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 265-295, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015 , Wydawnictwo PTTK

Andrzej Stasiak, Tomasz Dronka, Natalia Figiel, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk, Zasady tworzenia szlaków turystycznych [w] Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, s. 183-211, ISBN: 978-83-7005-562-2, Warszawa 2015, Wydawnictwo PTTK

2014

Krakowiak B., Latosińska J., Wiluś R., Włodarczyk B., 2014, 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–15

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2014, Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 41–53

Włodarczyk B., 2014 (recenzja), Alina Zajadacz, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne (The tourism of the deaf: geographical approach), „Turyzm/Tourism”, 24/1, s. 105–106, pp. 99–100

Włodarczyk B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 255–278

Włodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji (Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification), „Turyzm/Tourism”, 24/1, s. 25-36, pp. 25–34

Włodarczyk B., D. Szczuka, 2014, Turystyka i kultura w Kazimierzu Dolnym[w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 161–170

Włodarczyk B., J. Śledzińska (red.), 2014, Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa

Włodarczyk B., Szafrańska E., 2014, Региональные исследования туристских потоков — пример Лодзинского воеводства в Польше (Regionalnyje issliedowania turistskich potokow – primier Lodzinskowo wojewodstwa w Polsze), Инициативы ХХI века, научный журнал, 2, s. 64–72

2013

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 416 s.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29–46.

2012

Włodarczyk B., 2012, New tourist and recreational spaces in 2005-2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXVI.

Włodarczyk B., 2012, Tourist facility development in Łódź in 2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXVII.

Włodarczyk B. 2012, tłumacz.: Anna Aleksandrowa, Turystyka w Moskwie po przemianach „perestrojki”, „Turyzm”, t. 22, z. 1, s. 43-55.

Włodarczyk B., Krakowiak B., red., 2012, Kultura i turystyka wspólne korzenie, Regionalna Organizacja turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 416s.

Włodarczyk B., 2012, Zagospodarowanie turystyczne Łodzi, stan na rok 2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVII.

Włodarczyk B., 2012, tłumacz.: Douglas G. Pearce, Model „potrzeby-funkcje” w dystrybucji turystyki. Biogram naukowy Douglasa G. Pearce’a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań na turystyką, „Folia Turistica”, nr 25(2), s. 71-98.

Włodarczyk B., 2012, Powiat tomaszowski, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 165-174.

Włodarczyk B., 2012, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne Łodzi w latach 2005–2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVI.

Śledzińska J., Włodarczyk B., red., 2012, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa, 379s.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, [w:] Rapacz A., red., Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 167-177.

Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. red., Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-112.

Kronenberg M., Wiluś R., Włodarczyk B.,2012, O województwie łódzkim ogólnie, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 7-14.

Kaczmarek J., Lawin M., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 205s.

2011

Włodarczyk B.,2011, tłumacz.: Stanislav Erdavletov, Almaty – Największe centrum turystyczne Kazachstanu, [w:] Włodarczyk B., red., Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 195-207.

Włodarczyk B., 2011, The Tourism Landscape and Tourists Space of the City, „Folia Turistica”, nr 25(1), s. 265-282.

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2, s. 59-66.

Włodarczyk B., 2011, Krajobraz i przestrzeń turystyczna miasta, „Folia Turistica”, nr 25(2), , s. 291-310.

Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., 2011, Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 216s.

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, t. 7, s. 21–39

KACZMAREK J., KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Studia przypadków, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 173–184

KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, [w:] J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9–25

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Wpływ autostrady A-2 Warszawa–Berlin (na odcinku od Strykowa do granicy z Niemcami) na kształtowanie regionów turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie, Wyd. PWSZ, Sulechów, s. 15–29

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 157–165

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–37

WŁODARCZYK B., 2010, Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska, [w:] A. STASIAK (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 23–35

WŁODARCZYK B., 2011, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 23–39

WŁODARCZYK B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 105–120

WŁODARCZYK B., 2011, Reynevana z Bielawy podróże po Dolnym Śląsku albo turystyczne szlaki fikcji literackiej i filmowej, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK J. LATOSIŃSKA (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 273–295

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 15–27

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 401

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 187

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 295

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 204

WŁODARCZYK B., ŚLEDZIŃSKA J. (red.), 2011, Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, ss. 328

WŁODARCZYK B., KRAJEWSKA W.M. (red.), 2011, Profesor Stanisław Liszewski, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, z. 100, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.103

2010

Kaczmarek J., (Stasiak A.,) Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 447s

Karpiński Ł., Włodarczyk B., 2010, ACCOR – światowy lider usług hotelarskich, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 15 (2010), s. 49-71

Krakowiak B., Włodarczyk B., Jagiełło M.,2010, Bitwa łódzka 1914 – za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 14 (2008), s. 107-131

Liszewski S., Włodarczyk B., 2010, Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 99-107

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 79-121

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi w województwie łódzkim, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 15-27.

Włodarczyk B., (Polka E.), 2010, Claridge’s – hotel królów, król wśród hoteli, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 15 (2010), s. 73-99

Włodarczyk B., 2010, Ewolucja i specyfikacja kształcenia w zakresie „geografii turyzmu”, „geografii turyzmu i hotelarstwa” oraz „turystyki i rekreacji” prowadzonych przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 147-164

2009

Włodarczyk B., 2009, Krajobrazy przestrzeni turystycznej (The landscapes of tourism space), Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 89-97 (83-90)

Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 386

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 268

Krakowiak B., Włodarczyk B., 2009, „Dzień z Borowieckim” – projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, A. Stasiak red., Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 249-256

2008

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 136-150

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt. Zamyseł. Organizacja. Uprawlenie (tłumaczenie z polskiego), UNITY, Moskwa, ss.495

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt – putiewoditel po industrii turizma – słowo awtoru, Professjonalnyj Uczebnik, Eżekwartalnyj Żurnał, 1, s. 58

Włodarczyk B., 2008, rec.: geografia turyzmu – podręcznik, A.J. Aleksandrowa, red., Wydawnictwo „Knorus”, Moskwa 2008, 592 ss., Turyzm, t. 18, z. 2. s. 113-117

Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 145-158

2007

Włodarczyk B., 2007, rec. „Wprowadzenie do turystyki”, M.B. Birżakov, Wydawnictwo „Fundacja Newska” i Dom Wydawniczy „Gerda”. Moskwa–Sankt Petersburg 2005, ss.443, „Turyzm, nr 17, z. 1-2, s. 211-215

Włodarczyk B., 2007, Club Med. Jako przykład wiosek wakacyjnych z ofertą typu all inclusiwe, Turystyka i Hotelarstwo, 11, s. 9-32

2006

Kaczmarek J., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju produktów turystycznych dużego miasta przemysłowego – przykład Łodzi, „Problemy Turystyki”, nr 1-4, vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa, s.5-23

Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 41-64

Włodarczyk B., 2006, Cycle of Development of the tourism space, [w:] Tourism and regional development, Smolensk, s. 225-234

Włodarczyk B., 2006, rec. „Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni”, Beata Meyer, Rozprawy i Studia, t. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 436, „Turyzm, nr 16, z. 2, s. 191-193

Włodarczyk B., 2006, Hotele Ryokan – kwintesencja tradycyjnej Japonii, „Turystyka i Hotelarstwo”, 9 (2006), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź., s. 35-55

Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.129

2005

Włodarczyk B., 2005, Historia i rozwój hotelarstwa w regionie łódzkim, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 7/2005, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, s. 133-166 (wspólnie z: M. Milewska)

Włodarczyk B., Milewska M., 2005, Hotelarstwo – podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, cz. 1, podręcznik, Wyd. WSTH, Łódź, 330 s.

Włodarczyk B., Kaczmarek J., Stasiak A., 2005, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa

2004

Włodarczyk B., 2004, Geograficzne aspekty produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, z. 3–4, s. 33–52

Włodarczyk B., Milewska M., 2004, Historia rozwoju hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, Wyd. WSTH, Łódź, s. 55–92

Milewska M., Skrzypczyński M., Włodarczyk B., 2004, Mierniki jako wazny element nauczania hotelarstwa, „Turystyka i Hotelarstwo”, 5 (2004), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 107-134

Latosińska J., Włodarczyk B., 2004, Potecjał turystyczny Pojezierza Sławskiego, „Turyzm”, t. 14, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-90

Włodarczyk B., 2003, Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie – próba definicji, „Turystyka i Hotelarstwo”, 3 (2003), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego