Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułmgr
Imię: Anna
NazwiskoPoreda
Stanowisko:Asystent
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:anna.poreda@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 66
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-6843-5981
Problematyka badawcza:Pracę magisterska pisałam na temat: „Wydarzenia i aktywności gastronomiczne, jako potencjalne elementy turystyki kulinarnej na przykładzie Łodzi”. Aktualne badania oscylują w temacie gastronomi, produktów gastronomicznych w turystyce, turystyki konferencyjnej i samego hotelarstwa. W ramach rozprawy doktorskiej, badam znaczenie dań regionalnych w gastronomii hotelowej. W ramach rozwoju wiedzy badawczej ukończyłam studia podyplomowe Food Studies.
Lista publikacji:2019

Kozłowska, A. (2019) Dania regionalne w gastronomii hotelowej w województwie śląskim oraz kujawsko-pomorskim. W.: P. Dominik (red.) Turystyka kulinarna pokoleń. (s. 56-72). Warszawa: Wyd. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Kozłowska, A. (2019). Produkt gastronomiczny w hotelach w Łodzi. Turyzm/Tourism, 29(1), 37-45.

2015

Kozłowska, A., (2015). Wybrane wydarzenia gastronomiczne jako efekt trendów europejskich. W: B., Krakowiak, A., Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu (s. 333 – 356). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo