IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 30.04.2016 r.):

23.04.2016
Odszedł śp. prof. Stanisław Liszewski


Msze święte w intencji Świętej Pamięci Pana Profesora Stanisława Liszewskiego odbędą się w Kościele Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Jana Bosko przy ulicy Kopcińskiego 1/3 w Łodzi w następujących terminach:
niedziela 5 czerwca 2016 r. o godz. 19 00 od pracowników IGMiT i studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
niedziela 19 czerwca 2016 r. godz. 19 00 od pracowników i studentów Wydziału Nauk Geograficznych
11 listopada 2016 r. o godz. 18 00 od pracowników IGMiT i studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystościach pogrzebowych Pana Profesora za piękne pożegnanie. Pan Profesor spoczął na cmentarzu św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156. Grób Pana Profesora zlokalizowany jest z tyłu kaplicy cmentarnej (lewe naroże).

Uroczystości pogrzebowe JM Profesora Stanisława Liszewskiego


Ostatni wywiad z Panem Profesorem Stanisławem Liszewskim z okazji 70-lecia UŁ


Pożegnanie Profesora Stanisława Liszewskiego
ŁWD TVP3


Z głębokim żalem informujemy, że 23 kwietnia 2016 r. zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996-2002, geograf, urbanista, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Grupy Studialnej Geografii Turyzmu Międzynarodowej Unii Geograficznej, prezes honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Stanisław Liszewski był autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, prac habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego oraz postępowania w przewodach o tytuł profesora zwyczajnego.
Był pomysłodawcą Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz programu nauczania o Łodzi i regionie łódzkim.
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół geografii osadnictwa, a szczególnie geografii miast oraz geografii turyzmu, a także problematyki Zakaukazia, krajów basenu Morza Śródziemnego, Polski Środkowej, Pobrzeża Bałtyku. Założyciel łódzkiej szkoły geografii miast i turyzmu.

Był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych Łodzi. Podczas jego kadencji jako rektora UŁ wybudowano i wyremontowano wiele obiektów uniwersyteckich, dając podstawę rozwoju kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1996 roku doprowadził do podpisania umowy między władzami Łodzi, Konferencją Rektorów, łódzkim Oddziałem PAN i Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w efekcie której utworzono Radę ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej. Otrzymał również Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego, Medal Unversitas Lodzensis Merentibus. W uznaniu zasług społecznych był uhonorowany Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką PTG, Medalem 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, Medalem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, Medalem 50-lecia Akademii Medycznej, Złotym Medalem Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy i Srebrnym Medalem Uniwersytetu w Preszowie, Medalem Uniwersytetu w Giessen.
W 2011 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej, a w 2012 r. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie. Jako znacząca postać dla Łodzi akademickiej i dla popularyzacji naszego miasta i regionu w 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

Składamy kondolencje i najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Pana Profesora.

Pogrążeni w smutku i żałobie pracownicy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ.


Nekrologi i kondolencje

Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog, Nekrolog,

Wpisy z profilu Instytutu i UŁ FB

19.04.2016
Nowy Dziekan WNG na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNG informuje, że dnia 19 kwietnia 2016 r. Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego dokonało wyboru Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016-2020. Dziekanem został Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu prof. Bogdan Włodarczyk.
Dziekanowi-Elektowi gratulujemy!

10.12.2015
XXXII Seminarium Terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU. CZŁOWIEK W TURYSTYCE - role, potrzeby, zachowania, Spała, 22 -24 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2016 r., tradycyjnie w Spale w województwie łódzkim. XXXII Seminarium chcemy poświęcić tematyce związanej z miejscem człowieka w szeroko rozumianej turystyce. Naszym zdaniem miejsce człowieka w turystyce można określić poprzez Jego role, potrzeby oraz zachowania na różnych płaszczyznach. Człowiek może odgrywać w turystyce rolę uczestnika podróży, wychowawcy, przedsiębiorcy, polityka, samorządowca oraz szeroko rozumianego organizatora. Każda z tych ról określa Jego potrzeby i zachowania w turystyce, które można analizować na różnorodnych płaszczyznach, zwłaszcza geograficznej, socjologicznej, ekonomicznej i kulturowej. Wachlarz potrzeb i zachowań człowieka w turystyce jest szeroki, dlatego nie zamierzamy ograniczać jego zakresu. Czytaj dalej...

18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że Pan Hubert Koper, absolwent kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, zdobył I miejse w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę mgr na kierunku TiR na WNG, praca pt. "Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza" została napisana na seminarium prof. Jolanty Wojciechowskiej.

GRATULUJEMY !!!

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego